Yên Lâm nhận gia công ép laminate

Từ đầu năm 2017, Yên Lâm nhận ép gia công laminate cho không những khách hàng sử dụng laminate PERForm do Yên Lâm phân phối,  mà mở rộng hỗ trợ cho khách hàng sử dụng laminate từ các công ty khác.

+ Không có số lượng tối thiểu nếu dùng PERForm; Đối với laminate đơn vị khác: tối thiểu 5 mặt.

+ Ván nền: MDF, PB, ván ép, gỗ ghép...

+ Công nghệ ép nguội, đảm bảo tối đa tính ổn định cho thành phẩm sau khi ép dán.

+ Sử dụng Keo sữa Aica - chất lượng Nhật Bản.

Để được hỗ trợ tốt hơn vui lòng liên hệ: 0903796367 / 0903798913 / yenlamcompany@gmail.com

Trân trọng

 


Từ đầu năm 2017, Yên Lâm nhận ép gia công laminate cho không những khách hàng sử dụng laminate PERForm do Yên Lâm phân phối,  mà mở rộng hỗ trợ cho khách hàng sử dụng laminate từ các công ty khác. + Không có số lượng tối thiểu nếu dùng PERForm; Đối với laminate đơn vị khác: tối thiểu 5 mặt. + Ván nền: MDF, PB, ván ép, gỗ ghép... + Công nghệ ép nguội, đảm bảo tối đa tính ổn ...